دقایق طلایی سامانتل

دقایق طلایی سامانتل

دقایق طلایی سامانتل

معرفی طرح دقایق طلایی سامانتل

صحبت با دوستان و خانواده همان دقایق طلایی است.
دوستان و خانواده که، ما آن‌ها را با تمام وجودمان دوست داریم و هرکاری انجام خواهیم داد برای این که آن‌ها را خوشحال کنیم.
سامانتل به شما عزیزان طرح دقایق طلایی را هدیه می‌دهد.
هدیه هر ۲۰۰ دقیقه مکالمه خروجی برون‌شبکه، یک گیگابایت اینترنت و هدیه هر ۱۰۰ دقیقه مکالمه ورودی برون‌شبکه، ۵۰۰ مگابایت اینترنت در هر ماه که حداکثر تا ۵ام ماه بعد به شما عزیران تعلق می‌گیرد.

منو اصلی