بسته اینترنت تابستان همراه اول

به مناسبت فرا رسیدن فصل تابستان همراه اول همچون فصل‌های دیگر برای تسهیل و راحتی مشترکین دائمی و اعتباری خود از ۳ تیر تا پایان تابستان ۹۷ به آنها بسته‌های متنوع اینترنت ارائه کرده است.

بسته اینترنت

بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)

بسته های آلفا+ بسته های پرسرعت نوترینو هستند. این بسته ها با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند، مکالمه های صوتی و یا ویدیویی در بستر اینترنت انجام می دهند، از برنامه های صوتی و تصویری اینترنتی استفاده می کنند و یا تمایل به داشتن اینترنت با سرعت بالا را دارند می توانند از بسته­ های آلفا+ استفاده کنند. بسته های آلفا+ تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف مختلف دارند. جزئیات بسته های آلفا+ در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- بسته های آلفا+ (سرعت بدون مرز)

مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
روزانه هدیه شبانه
یک روزه دائمی/ اعتباری ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۱,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲۱۱#
دائمی/ اعتباری ۳۰۰MB ۳۰۰MB ۳,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲۱۲#
دائمی/ اعتباری ۱GB ۱GB ۵,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۱۳#
دائمی/ اعتباری ۳GB ۳GB ۷,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۱۴#
هفت روزه دائمی/ اعتباری ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۲,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲۲۱#
دائمی/ اعتباری ۳۰۰MB ۳۰۰MB ۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۲۲#
دائمی/ اعتباری ۱GB ۱GB ۷,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۲۳#
دائمی/ اعتباری ۳GB ۳GB ۱۱,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۲۴#
سی روزه اعتباری ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۱#
اعتباری ۳۰۰MB ۳۰۰MB ۷,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۲#
دائمی/ اعتباری ۱GB ۱GB ۱۰,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۳#
دائمی/ اعتباری ۲GB ۴GB ۱۲,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۴#
دائمی/ اعتباری ۴GB ۴GB ۱۷,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۵#
دائمی/ اعتباری ۷GB ۷GB ۲۲,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۱#
دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۱۰GB ۲۷,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۲#
دائمی/ اعتباری ۱۵GB ۱۵GB ۳۶,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۳#
دائمی/ اعتباری ۲۵GB ۲۵GB ۵۷,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۳۶*۴#
بسته های آلفا+ بلند مدت
مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
روزانه هدیه شبانه روش فعالسازی در درگاه*۱۰۰# روش فعالسازی در درگاه*۱۰#
سه ماهه دائمی/ اعتباری ۵GB ۰ ۲۲,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۱# *۱۰*۳۲۲۴۱#
دائمی/ اعتباری ۸GB ۰ ۳۲,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۲# *۱۰*۳۲۲۴۲#
دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۰ ۳۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۳# *۱۰*۳۲۲۴۳#
دائمی/ اعتباری ۱۶GB ۰ ۴۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۴# *۱۰*۳۲۲۴۴#
دائمی/ اعتباری ۲۵GB ۰ ۶۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۱# *۱۰*۳۲۲۴۵۱#
دائمی/ اعتباری ۳۵GB ۰ ۷۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۲# *۱۰*۳۲۲۴۵۲#
دائمی/ اعتباری ۵۰GB ۰ ۹۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۳# *۱۰*۳۲۲۴۵۳#
دائمی/ اعتباری ۷۰GB ۰ ۱۲۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۴۵۴# *۱۰*۳۲۲۴۵۴#
شش ماهه دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۰ ۳۸,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۱# *۱۰*۳۲۲۵۱#
دائمی/ اعتباری ۲۰GB ۰ ۵۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۲# *۱۰*۳۲۲۵۲#
دائمی/ اعتباری ۳۵GB ۰ ۹۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۳# *۱۰*۳۲۲۵۳#
دائمی/ اعتباری ۵۰GB ۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۴۱# *۱۰*۳۲۲۵۴۱#
دائمی/ اعتباری ۷۰GB ۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۴۲# *۱۰*۳۲۲۵۴۲#
دائمی/ اعتباری ۹۰GB ۰ ۱۶۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۵۴۳# *۱۰*۳۲۲۵۴۳#
یکساله دائمی/ اعتباری ۲۰GB ۰ ۶۵,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۱# *۱۰*۳۲۲۶۱#
دائمی/ اعتباری ۳۰GB ۰ ۸۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۲# *۱۰*۳۲۲۶۲#
دائمی/ اعتباری ۴۵GB ۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۳# *۱۰*۳۲۲۶۳#
دائمی/ اعتباری ۷۰GB ۰ ۱۵۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۴# *۱۰*۳۲۲۶۴#
دائمی/ اعتباری ۱۲۰GB ۰ ۱۹۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۶۵# *۱۰*۳۲۲۶۵#
 • جدول ۱-بسته های آلفا+(سرعت بدون مرز)
 •  برخی از بسته ها علاوه بر ترافیک خریداری شده (قابل مصرف در طول شبانه روز)، دارای ترافیک هدیه شبانه نیز هستند (قابل مصرف در بازه زمانی ۲ الی ۷ بامداد). برای مثال بسته ماهانه ۳۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت هدیه شبانه، علاوه بر ۳۰۰ مگابایت ترافیک خریداری شده، ۳۰۰ مگابایت نیز ترافیک هدیه دارد که در ساعات شب(۲ الی ۷ بامداد) قابل استفاده می باشد.
 •  در صورتی که حجم شبانه بسته تمام شده باشد و مشترک در بازه زمانی شب (۲ تا ۷ بامداد) از نوترینو استفاده نماید، ترافیک مصرفی از حجم شبانه روزی وی کاسته خواهد شد.
 •  بسته های آلفا+ بلند مدت دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.
 •  هزینه خرید بسته های بلند مدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.

  برای مشترکین اعتباری مبلغ ۹% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

 •  ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با ۵۰% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات بهhttps://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.
 • بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

  به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ ۲ دی ماه ۹۶ ارائه می‌شود.

 • برای مشاهده لیست بسته ها به همراه قیمت و روش فعالسازی به لینک https://www.mci.ir/notrino-plans-new-customersمراجعه نمایید.
 • بسته 
 •  سه مورد از بسته های آلفا+ علاوه بر هدیه شبانه، دارای ترافیک هدیه وای فای اول (قابل استفاده در نقاط تحت پوشش وای فای اول) به میزان ترافیک روزانه می باشند. برای مثال بسته ماهانه ۱+۱ ، علاوه بر ۱ گیگابایت ترافیک خریداری شده، دارای ۱ گیگابایت ترافیک هدیه شبانه و نیز ۱ گیگا بایت هدیه وای فای اول می باشد.
 •  حجم وای فای اول هر بسته تنها در نقاط تحت پوشش وای فای اول و با اتصال به شبکه بی سیم WiFiAval امکانپذیر می باشد.
 •  برای مشاهده نقاط تحت پوشش وای فای اول به www.mci.ir/wifiaval مراجعه نمایید.

بسته های آلفا+ شبانه (با حجم محدود)

بسته‌های آلفا+ شبانه، بسته های پرسرعت نوترینو هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده شبانه در بازه زمانی ۲ الی ۷ بامداد طراحی شده اند.

جدول ۲- بسته‌های آلفا+ شبانه(با حجم محدود)
بسته‌ های شبانه میزان حجم قیمت (تومان) کد دستوری فعالسازی
یک روزه ۹۰۰ مگابایت ۹۰۰ تومان *۱۰۰*۲۷۱#
هفت روزه ۱۰ گیگا بایت ۴,۵۰۰ تومان *۱۰۰*۲۷۲#
سی روزه ۲۲ گیگا بایت ۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۲۷۳#

اتمام بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

 1. ۱.پایان مدت اعتبار بسته
 2. ۲.پایان حجم شبانه ­روزی بسته (حتی اگر هدیه شبانه باقی مانده باشد)

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

 1. ۱.تمدید خودکار زمانی: این قابلیت مربوط به بسته­ های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+ می باشد که پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند. مشترکین می­ توانند با ارسال کد دستوری *۱۰۰*۸# تمدید خودکار را لغو کنند.
 2. ۲.تمدید خودکار حجمی: با اتمام حجم روزانه بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری*۱۰۰*۸# تمدید خودکار را لغو کنند.

توجه: بسته های یک روزه و هفت روزه دیتا فاقد تمدید خودکار (حجمی و زمانی) است.

 1. ۳.تعرفه عادی: در صورتی که بسته به اتمام برسد و تمدید خودکار زمانی یا حجمی اتفاق نیافتد، مصارف آتی اینترنت مشترک طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:
تعرفه عادی نوترینو
نوع سیم کارت تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات   تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی ۰.۴ ریال ۰.۲ ریال
سیم کارت اعتباری ۰.۶ ریال ۰.۳ ریال

 برای مشاهده لیست صفحات منتخب به https://www.mci.ir/internet-tariff-reduction مراجعه نمایید.

برای مشترکین اعتباری مبلغ ۹% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

رزرو بسته

در صورتی که مشترکی بسته­ ی فعال آلفا+ داشته باشد، اگر اقدام به فعالسازی بسته­ ی دیگری نماید، بسته­ ی جدید برای وی رزرو می­ گردد. به این معنی که پس از پایان بسته فعلی، در هنگام تمدید حجمی یا زمانی، بسته­ ی رزرو برای وی فعال خواهد شد. بسته رزرو یک قابلیت جدید است که به مشترک امکان می دهد بسته­ ی بعدی خود را از قبل مشخص کند تا تمدید با بسته­ ی دلخواه صورت پذیرد.

نکات اصلی در خصوص رزرو بسته :

 مبلغ بسته رزرو در هنگام فعالسازی به حساب مشترکین دائمی منظور شده و یا از میزان اعتبار مشترکین اعتباری کم می ­شود.

 لازم به ذکر است که علاوه بر امکان رزرو بسته، می توان بسته رزرو شده را تغییر و یا حذف نمود. جهت تغییر بسته رزرو کافی است تا مجددا از طریق کد دستوری *۱۰۰# بسته دیگری را خریداری کرد و جهت لغو رزرو باید از کد دستوری *۱۰۰*۸# استفاده نمود.

روش های خرید و پرداخت:

روش خرید و پرداخت هر یک از بسته ها در جدول زیر شرح داده شده است:

مشاهده و خرید بسته ها
سامانه جامع *۱۰# سامانه *۱۰۰# سامانه جامع پیامکی
۰۰۹۸۱۰
یا
۹۸۱۰+
سامانه پیامکی ۸۰۸۰ حساب کاربری همراه من
شماره گیری *۱۰*۳۲#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
شماره گیری
*۱۰۰#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
ارسال عدد ۳۲ لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
ارسال عدد ۳۲ لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس
my.mci.ir
مشاهده و انتخاب بسته موردنظر
روش پرداخت
مشترکین دائمی مشترکین اعتباری
اضافه شدن مبلغ بسته به قبض مشترک -کسر مبلغ بسته از اعتبار مشترک

– برای مشترکین اعتباری مبلغ ۹% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد.

خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول(*۱#)
خرید بسته نوترینو به صورت مستقیم خرید بسته نوترینو برای دیگران
-تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *۱# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی – خرید برای اعضا خانواده و نزدیکان
– خرید برای خود مشترک جهت استفاده روی دستگاههایی مانند تبلت

برای مشاهده جزییات خرید بسته های اینترنت از*۱# به این صفحه مراجعه کنید.

اطلاع از وضعیت بسته:

مشترکین می توانند با استفاده از روش های ذیل از وضعیت بسته خود، حجم باقی مانده، مهلت اعتبار و همچنین بسته رزرو خود اطلاع پیدا کنند:

اطلاع از وضعیت بسته
سامانه جامع *۱۰# سامانه *۱۰۰# سامانه جامع پیامکی ۱۰ سامانه پیامکی ۸۰۸۰ حساب کاربری همراه من
شماره گیری *۱۰*۳۲۰# شماره گیری *۱۰۰*۰# ارسال عدد ۳۲۰ لاتین ارسال عدد ۰ لاتین مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس my.mci.ir قسمت گزارش مصرف
بسته های نوترینو

بسته های نامحدود شبانه

بسته‌های نامحدود شبانه، بسته های یک روزه، یک هفته و یک ماهه نوترینو با سرعت بدون مرز، با حجم نامحدود هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده در ساعات مشخصی از شبانه روز ارائه می شوند.

بسته های شبانه(حجم نامحدود)
بسته های اینترنت نامحدود شبانه مدت زمان اعتبار بسته نامحدود کد دستوری فعال سازی قیمت سیاست مصرف منصفانه
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) ۱ روز از ۲ تا ۷ بامداد *۱۰۰۰*۲۲۱۱# ۲,۵۰۰ تومان ۲۰ گیگابایت
۱ روز از ۱  بامداد تا ۱۱ صبح *۱۰۰۰*۲۲۱۲# ۵,۰۰۰ تومان ۵۰ گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) ۷ روز از ۲ تا ۷ بامداد *۱۰۰۰*۲۲۲۱# ۷,۰۰۰ تومان ۶۰ گیگابایت
۷ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح *۱۰۰۰*۲۲۲۲# ۱۴,۰۰۰ تومان ۱۵۰ گیگابایت
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) ۳۰ روز از ۲ تا ۷ بامداد *۱۰۰۰*۲۲۳۱# ۱۴,۵۰۰ تومان ۱۸۰ گیگابایت
۳۰ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح *۱۰۰۰*۲۲۳۲# ۲۹,۰۰۰ تومان ۴۵۰ گیگابایت

 این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می­ باشد.

 لازم بذکر است بسته­ های نامحدود شبانه فاقد رزرو خودکار هستند.

 کلیه بسته های نامحدود شبانه، دارای مصرف منصفانه مطابق با جدول بالا می باشند.

 مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته نامحدود شبانه را فعال نماید.

 در صورتیکه مشترک یکی از بسته های آلفا+ را همزمان با بسته نامحدود شبانه فعال کرده باشد، در ساعات شبانه، اولویت مصرف با بسته اینترنت نامحدود خواهد بود.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.